ТРПЕЗАРИСКИ МАСИ

Трп. Маса Т-5

120х80 / 23 890 ден
140х90 / 27 310 ден
160х90 / 28 390 ден

Трп. Маса Анкона

120х80 / 24 250 ден
140х90 / 26 770 ден
160х90 / 27 850 ден

Трп. Маса Малдив

140х90 / 26 770 ден
160х90 / 27 860 ден

Трп. Маса Т-1

Ф - 100 / 12 700 ден
Ф - 120 / 14 700 ден

Трп. Маса Т-2

120х80 / 14 420 ден
140х80 / 15 420 ден

Трп. Маса Т-3

120х80 / 20 850 ден
140х90 / 22 650 ден
160х90 / 23 720 ден

Трп. Маса Лода

140х90 / 26 770 ден
160х90 / 27 850 ден

Трп. Маса T-4

160х90

20 500 ден

Трп. Маса Отоман

160х90

23 355 ден

Трп. Маса Металум

160х90

22 500 ден

Трп. Маса Метал-1

160х90

ФИКСНА

Трп. Маса Метал-1

Ф - 120

ФИКСНА

КЛУБ МАСИ

Клуб маса Т-5

100х65 / 10 950 ден
120х80 / 11 880 ден

Клуб маса Т-3

100х65 / 8 950 ден
120х80 / 10 900 ден

Клуб маса Малдив

100х70 / 11 500 ден
120х80 / 11 890 ден
140х80 / 13 700 ден

Клуб маса T-1

Ф-60 / 4800 ден

Клуб маса К-10

120х70

16 950 ден

Клуб маса К-14

130х70

12 610 ден

Клуб маса Хобит

100х60

12 900 ден

Клуб маса Хобит

Ф = 50

7 210 ден

Клуб маса Индустриал 4

120х70

16 890 ден

Клуб маса Лода

120х80

11 950 ден

Клуб маса Анкона

115х75 / 12 300 ден
140х80 / 14 300 ден

Клуб маса Т-4

120х80

10 930 ден

Клуб маса Индустриал 1

Ф=40

9 750 ден

Клуб маса Индустриал 2

Ф-70

12 350 ден

Клуб маса Индустриал 3

59 см

10 940 ден

Клуб маса Отоман

120х80

14 370 ден

Клуб маса Металум

120х80

14 100 ден

Клуб маса Инекс 12/3

12 690 ден